• English
 • Svenska
 • Dansk
 • Procedure ved køb af fast ejendom i Spanien

  Proceduren ved køb af fast ejendom i Spanien er meget anderledes end i Danmark. Den er ikke kompliceret og beskrives nedenfor i følgende oversigt. Vi anbefaler altid at køberen benytter en uafhængig advokat.

  1. Reservationskontrakt
  Dette er et simpelt dokument, som fastsætter pris og betalingsvilkår og 6.000 € betales som depositum. Sælgeren fjerner da boligen fra markedet i en reservationsperiode på op til 30 dage og i dette tidsrum indhentes dokumentation fra boligregistret for at forsikre sig om at oplysningerne er korrekte.

  2. Privat Købekontrakt
  Ved underskrift af den private købekontrakt betales et depositum på 10% af købesummen minus de allerede betalte 6.000 €, hvis ikke andet er aftalt. Dette dokument omfatter en detaljeret beskrivelse af boligen, betalingsvilkår og aftalte vilkår for købet. Dette dokument er bindende for begge parter og indeholder klausuler som garanterer dette.

  3. Skøde
  Købet afsluttes på notarens kontor hvor sælgere og købere eller deres repræsentanter skriver under på det officielle skøde og det resterende beløb betales til sælgeren. Nøglerne afleveres og køberen ejer nu boligen.

  4. Registrering af købet
  Umiddelbart efter at skødet er blevet underskrevet betales alle omkostninger, afgifter og overførselsskat. Efter dette registreres købet i det kommunale boligregister. Køberen får en kopi (Copia Simple) og efter ca. 3 måneder kommer originalen tilbage fra boligregistret.