• English
 • Svenska
 • Dansk
 • Skatter & avgifter vid ett fastighets köp i Spanien

  När du köper en lägenhet, en takvåning, ett radhus eller en fristående villa så tillkommer det vissa kostnader och skatter utöver själva priset på fastigheten.

  Generellt bör du räkna med ett tillägg till köpeskillingen om ca. 11% vid köp av ett begagnat objekt och ca. 13% vid köp av en nyproducerad fastighet.

  Skatter vid köp av en nybyggd fastighet
  Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer en mervärdesskatt på 10% av köpeskillingen (Impuesto de Valor Añadido). Till det tillkommer en stämpelskatt om 1,2%

  Skatter vid köp av en begagnad fastighet
  Vid köp av en begagnad bostad tillkommer en överföringsskatt, (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), 7% på priset. Stämpeltull gäller fortfarande.

  Notariekostnader
  Köparen står också för notariens arvode då parterna möts hos notarien för att skriva lagfart. Den verkliga kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta då en rad olika faktorer spelar in, men en ganska god tumregel är att det handlar om ca. 1,0% av köpeskillingen.

  Registreringsavgifter
  Registreringen i fastighetsregistret för köparen medför ytterligare kostnader. Även här är det en kostnad som är svår att ge ett exakt pris på, men en god tumregel är ca. 1,0% av köpeskillingen.

  Advokatkostnader
  Din advokat brukar normalt debitera ca. 1% av köpeskillingen för hela arbetet som de gör för dig före, under och efter köpet.

  Lånekostnader
  Om du väljer att ta ett banklån i en Spansk bank tillkommer omkostnader för detta. Denna kostnad är mellan 2-3% av lånesumman.