JAN VOLFGANG

+34 629 925 226
[email protected]

ANN CHARLOTTE ROM

+34 622 670 909
[email protected]

JAN VOLFGANG

+34 629 925 226
[email protected]

ANN CHARLOTTE ROM

+34 622 670 909
[email protected]

Proceduren vid köp av fast egendom i Spanien

Proceduren vid köp av fast egendom i Spanien är mycket annorlunda än i Sverige. Den är inte komplicerad och beskrivs här nedan i följande översikt. Vi rekommenderar alltid att köparen anlitar en fristående advokat.

1. Reservationskontrakt
Detta är ett enkelt dokument som fastställer pris och betalningsvillkor och 6.000 € betalas som deposition. Säljaren tar då bort fastigheten från marknaden under en reservationsperiod på op till 30 dagar och under tiden inhämtas dokumentation från fastighetsregistret för att försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

2. Privat Köpekontrakt
Vid underskrift av det privata köpekontraktet betalas en deposition på 10% av köpesumman minus de redan betalade 6.000 €, om inte annat är avtalat. Detta dokument omfattar en detaljerad beskrivning av fastigheten, betalningsvillkor och överenskomna villkor för köpet. Detta dokument är bindande för båda parter och innehåller klausuler som garanterar detta.

3. Lagfart
Köpet avslutas på notariens kontor där säljare och köpare eller deras representanter skriver under den officiella lagfarten och den resterande köpesumman betalas till säljaren. Nycklarna överlämnas och köparen äger nu fastigheten.

4. Registrering av köpet
Direkt efter att lagfarten har skrivits under betalas alla omkostnader, avgifter och överföringsskatt eller moms. Efter det registreras köpet i det kommunala fastighetsregistret. Köparen får en kopia (Copia simple) och efter ca. 3 månader kommer originalet tillbaks från fastighetsregistret.